اطلاعیه ۵ – آزمایشی

اطلاعیه ۴ – آزمایشی

اطلاعیه ۳ – آزمایشی

اطلاعیه ۲ – آزمایشی

اطلاعیه ۱ – آزمایشی

دی, ۱۴۰۰

آبان, ۱۴۰۰

آبان, ۱۳۹۹

مهر, ۱۳۹۹

  • ۲۷ مهر

    لینک کتابهای درسی تاسیسات ساختمان کار دانش

    جوشکاری بافرایند قوس الکتریکیE1 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکیE2 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی E3 جوشکاری ولحیم کاری سخت فلز کاری جلد اول نصب و راه اندازی آبگرمکنهای دیواری تعمیر ونگهداری آبگرمکنهای دیواری نقشه کشی گاز رسانی ساختمان

    ادامه مطلب »