جدیدترین ها

آرشیو سالانه: ۱۳۹۹

لینک کتابهای درسی تاسیسات ساختمان کار دانش

جوشکاری بافرایند قوس الکتریکیE1 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکیE2 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی E3 جوشکاری ولحیم کاری سخت فلز کاری جلد اول نصب و راه اندازی آبگرمکنهای دیواری تعمیر ونگهداری آبگرمکنهای دیواری نقشه کشی گاز رسانی ساختمان

ادامه مطلب »

لینک کتابهای درسی تاسیسات مکانیکی فنی

کتاب نصب وراه اندازی انتقال آبگرم کتاب نصب وراه اندازی پکیج گرمایشی پایه دهم دانش فنی پایه نقشه کشی فنی رایانه ای  کتاب همراه هنرجو نصب وراه اندازی سیستمهای تولید آبگرم بهداشتی کاربرد فناوریهای نوین نصب وراه اندازی پخش کننده های گرمیشی وتابشی نگهداری وتعمیر تاسیسات سرمایشی وگرمایشی دانش فنی تخصصی تاسیسات

ادامه مطلب »

لینک فیلم های آموزشی تاسیسات

فیلم های آموزشی تاسیسات فیلم آموزشی دانش فنی پایه فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی فیلم های آموزشینصب وراه اندازی پکیج گرمایشی فیلم های آموزشی نصب وراه اندازی آبگرم بهداشتی فیلم های آموزشی نصب وراه اندازی انتقال آبگرم فیلم های آموزشی نصب وراه اندازی گرماتاب فیلم های آموزشی نصب وراه اندازی  موتورخانه فیلم های آموزشی نقشه کشی رایانه ای فیلمهای آموزشی …

ادامه مطلب »